Steenbergen-Noord "StrieneNoord"

In Steenbergen stad zijn 2 buurtpreventieteams actief, team “StrieneZuid” en "StrieneNoord"

Steenbergen-Zuid "StrieneZuid"

In Steenbergen stad zijn 2 buurtpreventieteams actief, team “StrieneZuid” en "StrieneNoord"

Welberg

In november 2016 is de basis gelegd voor een buurtpreventieteam in Welberg dat nauw samenwerkt met "StrieneZuid"en "StrieneNoord"

Dinteloord Vlasserij 1

Buurtpreventieteam Vlasserij 1 is het eerste buurtpreventieteam van Dinteloord dat in 2013 van start is gegaan. Na een groot aantal inbraken in de wijk is het initiatief genomen om met buurtpreventie te starten.

Dinteloord 2 (BPTD2)

Buurtpreventieteam Dinteloord 2 is actief in een groene wijk die grenst aan een landbouwgebied. Een straat met rijtjeshuizen en twee onder een kap woningen en een drietal straten met diverse vrijstaande woningen.

Dinteloord Frisolaan

Buurtpreventie Frisolaan is een initiatief van de gemeente Steenbergen. Bij de Buurtpreventie werken bewoners, de wijkagent en gemeente samen om de criminaliteit in de wijk terug te dringen.

Kruisland

Het buurtpreventieteam Kruisland is vanuit de dorpsraad in 2014 opgericht. Met 23 personen is men binnen de bebouwde kom van Kruisland actief.