Dinteloord 2 (BPTD2)

Buurtpreventieteam Dinteloord 2 (BPTD2)

Buurtpreventieteam Dinteloord 2 is actief in een groene wijk die grenst aan een landbouwgebied. Een straat met rijtjeshuizen en twee onder een kap woningen en een drietal straten met diverse vrijstaande woningen. Een aantrekkelijk gebied voor het dievengilde door het vele groen en een gemakkelijke ontsnappingsroute.

 Het primaire doel van buurtpreventieprojecten is dat bewoners een actieve bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van de buurt. Meer indirect draagt een buurtpreventieproject bij aan het vergroten van veiligheidsbeleving in de buurt. Ook sociale cohesie verbetert door actieve betrokkenheid van bewoners.

In navolging van buurtpreventieteam Dinteloord 1 werd besloten om buurtpreventieteam Dinteloord 2 te gaan vormen. De buurt werd ingelicht omtrent het initiatief en konden zich opgeven voor deelname aan team 2. Een 40 tal bewoners gaf aan de oproep gehoor. Op 1 november 2014 werd de eerste buurtpreventieroute gelopen door BPTD2.

Dit team is actief in de straten Pr. Marijkestraat, Pr. Pieter Christiaanstraat, Pr. W. Alexanderstraat en de Pr. Florisstraat. De lopers zijn te herkennen aan de fluorescerende hesjes  en elke dag gaan twee mensen op pad voor een ronde van hooguit een half uur. De loopfrequentie per deelnemer is daardoor ongeveer 15 x per half jaar. De looptijden worden door de lopers samen afgesproken en indien nodig onderling geruild. Na afloop rapporteren zij op de buurtpreventie account of er bijzonderheden gesignaleerd zijn.

Elke deelnemer dient een Verklaring Omtrent Gedrag te kunnen overleggen en een cursus te volgen alvorens op pad te mogen gaan.