Voorwoord Burgemeester

 

Iedereen woont graag in een veilige en leefbare buurt.  Hier in Steenbergen leven we in de gelukkige omstandigheid dat dit bijna altijd en overal het geval is. Maar dat is niet vanzelfsprekend. Veiligheid blijft onze voortdurende aandacht vragen.  Als gemeente zetten we daar, samen met politie, al jaren op in. Sinds 2013  zijn daar ook buurtpreventieteams bijgekomen. Zij zijn ontstaan om weerwoord te geven tegen de aanzienlijke golf aan woninginbraken in die periode. Maar deze buurtpreventieteams richten zich ook op het voorkomen van vernielingen.

 

De buurtpreventieteams zijn intussen zeer waardevol gebleken en voor gemeente en politie extra ogen en oren in de wijk of buurt waar men actief is. Ook leren de teamleden elkaar beter kennen als buren. Hierdoor versterken zij ook  de sociale cohesie van de wijk of buurt. Dit verdient waardering van de wijkbewoners maar ook van de lokale overheid. De gemeenteraad, het college en ik zijn verheugd dat nagenoeg elke kern in onze gemeente nu één of meerdere buurtpreventieteams telt. In aanvulling daarop zijn ook veel WhatsApp groepen tot stand gekomen, via welke de aangesloten bewoners elkaar onderling informeren over vreemde zaken in de straat, buurt of wijk.

 

Steenbergen kent zeer actieve buurtpreventieteams met een groot aantal actieve deelnemers die met grote regelmaat rondes lopen door het teamgebied. Dit wordt ondersteund door de inzet van enthousiaste coördinatoren en deze geheel vernieuwde website. Zo wordt buurtpreventie nog effectiever en levert het een nog grotere bijdrage aan het verminderen van het aantal woninginbraken. Ik hoop dat het aantal buurtpreventieteams in onze stad – maar ook in de kernen - nog verder zal groeien, zodat alle woonwijken gedekt zijn. Zo kunnen de buurtpreventieteams een nog grotere bijdrage leveren aan de veiligheid en leefbaarheid van onze mooie stad en kernen.

 

Ruud van den Belt, burgemeester.