Algemeen


Wat is buurtpreventie?

Ondanks de voortdurende inzet van politie en justitie wordt er nog altijd ingebroken in woningen en is nog altijd sprake van diefstal en vernieling van andermans eigendom. Dit betekent, naast ergernis en angst bij bewoners, ook een verlies van soms in geldelijke zin waardevolle objecten, maar -wellicht erger nog - ook soms het verlies van zaken met een emotionele waarde.

Doel van buurtpreventie is het creëren en in stand houden van een veilige en leefbare buurt waar sprake is van een goede sociale cohesie. Bewoners, politie en gemeente zorgen er in die buurt samen voor dat bepaalde vormen van criminaliteit zoals vandalisme en verstoringen van de openbare orde, maar in bijzonder woninginbraken worden bestreden. Dit kan door extra op te letten en meer betrokken te zijn bij de straat, buurt of het dorp waar men woont.

Wat is buurtpreventie niet?

Buurtpreventie heeft alles te maken met het open houden van ogen en oren en gespitst zijn op verdachte situaties in de eigen woon- en leefomgeving. Maar het is zeker niet de bedoeling van buurtpreventie om “controle” uit te oefenen of inbreuk te maken op het privé leven van anderen. Buurtpreventieleden zijn “gewone” burgers. Zij nemen geen enkel risico en hebben dezelfde taken, bevoegdheden en maatschappelijke verantwoordelijkheid als iedere andere bewoner.
Buurtpreventieteams zijn geen burgerwachten!

Buurtpreventie

Buurtpreventie heeft meerdere disciplines:

  • WhatsApp
  • Lopen van gecoördineerde wijkronden

WhatsApp groep betreft UITSLUITEND berichten omtrent de veiligheid in de buurt! Het is van uiterst belang, dat uitsluitend ter zake doende meldingen (apps) worden verstuurd.

Het lopen van gecoördineerde wijkronden gebeurt op wisselende tijdstippen (niet alleen ’s avonds) door gecertificeerde koppels van 2 personen door de buurt, die ogen en oren goed open houden. De koppels spreken, indien noodzakelijk mensen op een respectvolle manier aan om hen te attenderen op onveilige situaties in en rondom de woning of op ongewenst gedrag. Door een goede samenwerking met politie (en zo dat nodig is met de gemeentelijke jongerenwerker) zal door de inzet van buurtpreventieteams een preventieve werking uitgaan voor wat betreft woninginbraken. Het team kan op verzoek van buurtbewoners desgewenst ook tips geven over wat men kan doen om inbraak zoveel mogelijk te voorkomen.

Vrijwilligersverzekering:

De gemeente Steenbergen heeft voor haar vrijwilligers, wat lopers van buurtpreventie teams tenslotte zijn, een vrijwilligersverzekering. De vrijwilligersverzekering is bedoeld als aanvulling, niet als vervanging!

Aanstelling lopers buurtpreventieteams:

Een nieuwe loper dient eerst een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) aan te vragen bij de gemeente. De kosten hiervan zijn voor rekening van de gemeente. Na verkrijging hiervan moeten vervolgens eerst 2 introductie avonden worden gevolgd, alvorens men gecertificeerd is om te gaan deelnemen in het lopen van de wijkronden.

De gezamenlijke buurtpreventieteams van gemeente Steenbergen.