Projecten / Acties buurtpreventieteams

Nieuwe en voltooide acties van de verscheidene buurtpreventieteams van de Gemeente Steenbergen

BBQ StrieneNoord en StrieneZuid 18-09-2021

BBQ van de Buurtpreventieteams StrieneNoord en StrieneZuid bij Partycentrum Duiventoren

Graffiti oktober 2021

In Noord was er erg veel last van vervuiling met graffiti op kasten en gemeente meubilair. We zijn samen met leerlingen van de Nieuwe Veste van start gegaan met de KPN kasten we hopen ook spoedig een goedkeuring te krijgen voor de Enexis kasten.

Wijkgericht Werken 18 en 20 augustus 2020

Wijkgericht Werken is een nieuwe opzet voor kortere lijnen en een nog betere samenwerking tussen Buurtpreventie teams – BOA’s – Wijkagenten en Voormannen van de buitendienst Gemeente Steenbergen

Donkere Dagen Offensief en Alcohol controle 13 december 2019

Buurtpreventieteams van de Gemeente Steenbergen, Politie, Boa's, Toezichthouders, Team verkeer en Ambtenaren openbare orde en veiligheid hebben gezamenlijk een grote actie gehouden.

Buurtpreventie bij de SLOS 1 februari 2020

Hilde ontvangt; Dennis Vermeulen, Prins Carnaval, Jan Valckx Wijkagent, Jaap Stolk en Lysbeth Strating Buurtpreventie Steenbergen, Jeanne Brooijmans Alzheimer Café Steenbergen.

AED cursus voor de vrijwilligers (november en december 2019)

Verschillende vrijwilligers van "StrieneZuid"en 'StrieneNoord" hebben de herhaling en/of de cursus voor de eerste keer gevolgd, gelukkig allemaal met een goed resultaat.

Voorlichting Veiligheidsbeslag bij Firma Leys 20 januari 2020

Een leerzame avond, waarbij de inhoud op een duidelijke manier aan ons werd duidelijk gemaakt. Dank aan de presentatoren en de Firma Leys.