Donkere Dagen Offensief 25-11-2022

Teams StrieneNoord en StrieneZuid

Teams StrieneNoord en StrieneZuid

Op vrijdag 25 november j.l., werd wederom de actie “Donkere Dagen Offensief” DDO vanuit het gemeentehuis gehouden.

Deze jaarlijkse actie, waaraan de Politie, de Verkeersdienst van de politie, de Boa’s van de Gemeente Steenbergen, het A.O.V. team van de Gemeente Steenbergen en de Buurtpreventieteams van Steenbergen, Dinteloord en het team van Kruisland deelnamen.

Teams Dinteloord

Teams Dinteloord

Team Kruisland Polderbrigade

Team Kruisland Polderbrigade

Nieuwe deelnemer was “de Polderbrigade” uit Kruisland. Burgemeester van den Belt wijde een speciaal woordje aan dit team, gezien het enthousiasme waarmee dit team van start is gegaan. Dit team is opgericht n.a.v. de vele inbraken in het Poldergebied rondom Kruisland. Ze hopen dit door surveillance met een herkenbare auto, terug te kunnen dringen.

Wij, de Buurtpreventieteams van Steenbergen wensen hun enorm veel succes toe.

 

Burgemeester verzorgt de opening

Burgemeester verzorgt de opening

Iedereen luistert aandachtig

Iedereen luistert aandachtig

Ook stipte de Burgemeester aan, dat het bekend is, dat criminelen juist in de wintermaanden  vaak hun slag slaan als het gaat om inbraken en overvallen. Er is vooral een piek te zien in de periode vlak voor de feestdagen. Met dit Donkere Dagen Offensief geven we in deze periode extra aandacht aan het voorkomen van inbraken, overvallen en vuurwerkoverlast en daarmee de inwoners een veiliger en prettiger gevoel.

 

Om alle teams in het zonnetje te zetten had de Gemeente voor een enorme taart gezorgd voor bij de koffie, waarop de namen van alle actieve buurtpreventieteams waren afgebeeld.

Burgemeester snijd het eerste stuk taart aan

Burgemeester snijd het eerste stuk taart aan

Een van de geweldig gemaakte taarten

Een van de geweldig gemaakte taarten

Oprichter Polderteam Kruisland snijd de taart aan

Oprichter Polderteam Kruisland snijd de taart aan

De schrijvende pers van de Steenbergse Bode en BN de Stem was aanwezig om verslag te doen. Als teams daar heel gelukkig mee zijn, willen deze actie er zeker ook zijn om de samenwerking tussen alle bewegende groepen te bewegen, waarbij de buurtpreventie teams een centrale rol verdelen. Wie kan het beter vertalen naar bewoners van de buurt, dan de schrijvende pers.

 

Voordat de diverse teams de wijk ingen, gaf politievrijwilliger Dirk een presentatie over drugsafval en vuurwerk. Met de kerstdagen en oud en nieuw op komst geen overbodige luxe. De wederzijdse teams werden ondermijnd waar ze bij deze twee onderwerpen op letten, heel nuttig!

Presentatie Drugsafval en Vuurwerk

Presentatie Drugsafval en Vuurwerk

Dirk verzorgde de presentaties weer perfect.

Dirk verzorgde de presentaties weer perfect.

Vuurwerkoverlast

Vuurwerkoverlast

Indeling teams

Indeling teams

Daarna werden de teams van StrieneNoord en StrieneZuid ingedeeld door de wijkagenten van Steenbergen. Er werden teams samengesteld die te voet en op de fiets hun ronde gingen doen. Ook konden buurtpreventieleden kennis opdoen over de laser-gun en er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan.

Diverse foto's tijdens de actie

Snelheid meten met de Laser gun in Dilteloord

Snelheid meten met de Laser gun in Dilteloord

Overleg in Dinteloord

Overleg in Dinteloord

Team in Dinteloord

Team in Dinteloord

Ronde team Kruisland

Ronde team Kruisland

Burgemeester bezoekt ook Kruisland

Burgemeester bezoekt ook Kruisland

Melding van de brandje tijdens de actie in Kruisland

Melding van de brandje tijdens de actie in Kruisland

Teams in Steenbergen krijgen uitleg Laser gun

Teams in Steenbergen krijgen uitleg Laser gun

Een van de Loopteams in Steenbergen

Een van de Loopteams in Steenbergen

Een van de Fietsteams in Steenbergen

Een van de Fietsteams in Steenbergen

De Coördinatoren van de teams danken de vele vrijwilligers van de buurtpreventieteams  de politie, de Verkeersdienst, burgemeester Van den Belt, AOV'ers (ambtenaren openbare orde en veiligheid) en wijkboa’s.

Dank voor de inzet van Politie

Dank voor de inzet van Politie

Dank voor de inzet Boa's en AOV ers

Dank voor de inzet Boa's en AOV ers

Dank aan de Motoragent en de Verkeersdienst

Dank aan de Motoragent en de Verkeersdienst