Adviseur Openbare Orde en Veiligheid en Officier van dienst bevolkingszorg van de gemeente Steenbergen


Het team Openbare Orde en Veiligheid maakt deel uit van afdeling Staf en bestaat uit 3 personen. Binnen het team vallen de taken Openbare Orde en Veiligheid en Rampenbestrijding/Crisisbeheersing.

Als adviseur Openbare Orde en Veiligheid/ Officier van Dienst Bevolkingszorg adviseren we gevraagd en ongevraagd de burgemeester op het gebied van openbare orde,  integrale veiligheid en rampenbestrijding/crisisbeheersing.

We treden op als strategisch beleidsadviseur in het veiligheidsdomein. We hebben oog voor de bijzondere verantwoordelijkheid van de burgemeester m.b.t openbare orde en veiligheid in de gemeente. We geven vorm aan visies, strategisch en integraal beleid en zorgen voor een integrale effectieve uitvoering van het veiligheidsbeleid. Denk hierbij aan de volgende zaken:

 • Integraal VeiligheidsPlan (IVP)
 • Opiumwet
 • Heling
 • Ondermijning
 • Overlast
 • Boa’s
 • Bibob
 • Buurtpreventie
 • Algemene Plaatselijke Verordening (APV)
 • Jeugd
 • Rampenbestrijding/Crisisbeheersing


We onderhouden netwerkrelaties en weten doeltreffende samenwerkingsverbanden te vormen, zowel binnen als buiten de gemeentelijke organisatie. We bevorderen en coördineren daarbij veiligheidsvraagstukken tussen gemeentelijke diensten en externe partners.
Als AOV’ers vervullen wij een ambassadeursrol namens onze gemeente en de burgemeester in externe overleggen en met relaties. We adviseren over en ontwikkelen strategisch beleid en voeren projecten uit het IVP uit. Daarbij vervullen wij een centrale rol om de veiligheid in onze gemeente op een hoger niveau te brengen en te houden.

We voeren regie op (de activiteiten van) onze veiligheidspartners zoals: De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, RIEC, Veilig Thuis, Zorg- en Veiligheidshuis en het CJG. Verder adviseren wij bij het tot stand brengen van evenementen.

Kortom, een veelzijdige functie waarin we alle elementen van het werkterrein meepakken.

bord

De buurtpreventieteams in de Gemeente Steenbergen werken nauw samen met de AOV (Ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid)