Kruisland

Het buurtpreventieteam Kruisland is vanuit de dorpsraad in 2014 opgericht. Met 23 personen is men binnen de bebouwde kom van Kruisland actief. Meerdere malen per week trekken een aantal mensen door het dorp.
Om ook het buitengebied te betrekken, in vooral de veiligheid, is men in 2017 ook gestart met een WhatsApp alert groep.

Meer informatie vindt u op onze eigen website http://www.buurtpreventiekruisland.nl