Zomeractie 24-06-2022

Zomeractie Politie, Boa’s en Buurtpreventies in Steenbergen Stad.

vrijdag 24 juni 2022 werd, van 19.30 tot 22.00 uur, in Steenbergen Stad een zichtbaarheidsactie gehouden door Politie, Boa’s en de Buurtpreventieteams van StrieneNoord en StrieneZuid.

 

Deze keer was er voor gekozen om de deelnemers met de fiets en te voet op pad te sturen.

De opening werd gedaan door wijkagent Jesse Smidt, die ondanks hij aan het revalideren was van een operatie, in burgerkledij toch aanwezig wilde zijn en deelnam in een fietsteam.

Hij  stelde de collega’s voor van de politie, waarbij ook hun chef, Inspecteur Jaco Heijboer. Die kreeg als taak om tijdens de actie, met de politiebus, het gehele actiegebied te bestrijken en hulp te verlenen waar nodig.

Het vertrekpunt was het Gemeentehuis van Steenbergen, waar voor vertrek eerst nog een briefing aan de deelnemers werd gegeven door Jack Ambags, één van de wijkagenten van Steenbergen. Hierdoor werd voor iedereen duidelijk wat er tijdens deze actie van hem of haar werd verwacht. Ook werden tijdens de briefing de teams bekendgemaakt, zodat men wist met wie men op pad moest. Aan deze actie deden politieagenten, boa’s en leden van de buurtpreventieteams mee.

Er werd door de deelnemende teams gelopen en gefietst in heel Steenbergen stad.

Nieuw was deze keer, dat voor de samenstelling van de teams gekozen was voor gemengde teams die bestonden uit leden van de buurtpreventieteams Noord en Zuid, politie en boa’s.

Ook werd er door deze teams gelopen/gefietst in zowel Noord en Zuid, om zo mogelijk iets van elkaar te kunnen leren, daar het ene Buurtpreventie-team het surveilleren mogelijk net iets anders benaderde dan het andere.

In de evaluatie werd besloten, om bij eventuele volgende acties, deze gemengde vorm opnieuw toe te gaan passen.

Al met al was het weer een mooie actie, waarbij het doel, “De zichtbaarheid en bekendheid van Politie, Boa’s en Buurtpreventie in de Wijken” zeker werd behaald.

Jesse Smidt opent met de briefing voor de actie

Jesse Smidt opent met de briefing voor de actie

De teams gaan op pad

De teams gaan op pad

Onderweg zowel te voet met de fiets en auto

Onderweg zowel te voet met de fiets en auto

De evaluatie van de avond

De evaluatie van de avond