Aangifte doen en dan?

Slachtofferzorg

Bent u slachtoffer van een strafbaar feit of delict? Of iemand in uw naaste omgeving, bijvoorbeeld uw partner, kind. Een vriend of vriendin, een broer of zus? Hier leest u wat de politie voor u kan doen en waar u verder hulp kunt vragen.

Inhoudsopgave


Ik ben slachtoffer: moet ik aangifte doen?

Bent u bijvoorbeeld slachtoffer van zakkenrollerij? Of zijn uw spullen vernield of bent u mishandeld? Dan hebt u altijd het recht om aangifte te doen, maar dat is niet verplicht. Van ernstige misdrijven, zoals moord, doodslag of ontvoering moet u aangifte doen. Als de politie heeft vastgesteld dat wat u heeft meegemaakt vrijwel zeker strafbaar is, dan kunt u aangifte doen. U kunt ook  besluiten om alleen een melding te doen bij de politie. U bent degene die hierover beslist. Na een aangifte begint de politie een strafrechtelijk onderzoek. Na een melding gebeurt dit niet automatisch.

Infographic Slachtofferzorg (klik voor pdf op plaatje)

Infographic Slachtofferzorg

Wat zijn mijn rechten als slachtoffer?

Als u slachtoffer bent of nabestaande bent van een overleden slachtoffer heeft u rechten. Ook als u niet in Nederland woont of geen verblijfsstatus heeft. Uw rechten zijn:

  • Recht op informatie; Niet alleen op informatie over uw rechten, maar ook over het doen van aangifte en wat er daarna met uw zaak gebeurt. Als u dat wilt dan houden de politie en het Openbaar Ministerie u op de hoogte van uw zaak. Heeft u vragen over hoe het nu verder gaat met uw zaak? Bel dan de politie of het Openbaar Ministerie. Zijn er spullen van u in beslag genomen? Dan heeft u recht op informatie hierover.
  • Gratis hulp; U kunt voor gratis hulp, advies en informatie terecht bij een aantal organisaties, bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland. Slachtofferhulp Nederland kan u helpen op juridisch, praktisch en emotioneel gebied.
  • Bescherming; Bent u bang voor uw veiligheid? Bijvoorbeeld dat u nog een keer slachtoffer wordt? Praat hier dan over met de politie of de officier van justitie. Samen met u bekijken zij wat ze kunnen doen om u te beschermen en ook wat u zelf kunt doen. Besluit u om aangifte te doen? U kunt de politie bijvoorbeeld vragen of zij uw naam en adres niet in uw aangifte zetten.
  • Aangifte doen; Iedereen mag bij de politie aangifte doen van een strafbaar feit. Ook minderjarigen. U kunt op verschillende manieren aangifte doen. Bijvoorbeeld via internet of telefoon. Voordat u aangifte doet, krijgt u informatie over wat er gebeurt tijdens uw aangifte en daarna.
  • Bijstand; U mag zich altijd laten bijstaan door een advocaat, bijvoorbeeld tijdens de aangifte of strafzitting. In een aantal gevallen is een advocaat gratis. Wilt u zich laten bijstaan door iemand anders, bijvoorbeeld een vriend, familielid of een medewerker van Slachtofferhulp Nederland? Dan kunt u dit vragen aan de politie of de officier van justitie. Als dit niet mag, dan leggen zij u uit waarom niet.
  • Tolk; Begrijpt u de Nederlandse taal niet goed? Vraag de politie of de officier van justitie dan om een tolk. Regelen zij een tolk voor u, bijvoorbeeld bij de aangifte of het verhoor? Dan is dit gratis.Wilt u een schriftelijke vertaling krijgen van de documenten die gaan over uw aangifte of de strafzaak? Stuurt u dan een brief naar de officier van justitie of de rechter. Slachtofferhulp Nederland of een advocaat kan u hierbij helpen.
  • Schadevergoeding; Heeft u schade door het strafbare feit en is er een verdachte? Vaak kunt u dan vragen om een schadevergoeding van de dader. De officier van justitie of de rechter besluit dan of de dader de schade moet vergoeden. In sommige gevallen kan het Schadefonds Geweldsmisdrijven een tegemoetkoming geven voor uw schade. Een advocaat of Slachtofferhulp Nederland kan u hierbij helpen.
  • Contact met de dader; Slachtofferhulp Nederland kan u doorverwijzen naar organisaties, die helpen om in contact te komen met een verdachte of dader. Zij vragen de verdachte of dader dan of hij ook contact met u wil. Als dat zo is, dan kunt u contact hebben.
  • Goede behandeling; De organisaties waarmee u contact heeft over uw zaak moeten u goed behandelen. En zij moeten rekening houden met wat belangrijk voor u is. Vindt u dat u niet goed wordt behandeld? Dan kunt u een klacht indienen bij de organisatie die u niet goed behandelt.

 Lees meer over uw rechten of over aangifte doen:

U vindt deze informatie ook op de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Wat gebeurt er als ik naar de politie ga?

Zorg voor slachtoffers is een van de taken van de politie. De politie luistert naar uw verhaal over wat er is gebeurd en informeert u over uw rechten als slachtoffer. Bent u bang voor uw veiligheid? Of bent u bang voor intimidatie, vergelding of om opnieuw slachtoffer te worden? Vertel het de politie, want die kan als het nodig is beschermende maatregelen nemen. We kunnen u ook vertellen welke instanties u nog meer kunnen helpen, zoals Slachtofferhulp Nederland of het Schadefonds Geweldsmisdrijven.
Als u moeite heeft met de Nederlandse taal dan zorgt de politie voor een tolk. Gaat u vanwege seksueel misbruik naar de politie? U krijgt dan zo snel mogelijk een afspraak voor een gesprek met een speciaal opgeleide zedenrechercheur. Zie ook Seksueel misbruik.

Aangifte doen of melden?

U kunt bij de politie iets melden of aangifte doen. Wilt u aangifte doen? Dan kan dat online, telefonisch (0900- 8844) of op een politiebureau. Een aangifte kunt u niet meer intrekken. Na een aangifte begint de politie een strafrechtelijk onderzoek. Bij een melding begint de politie meestal geen strafrechtelijk onderzoek. Uw melding wordt tien jaar bewaard. Uw melding blijft belangrijk. Als de politie bijvoorbeeld meer meldingen over deze verdachte krijgt, kan de politie alsnog een onderzoek starten.

Seksueel misbruik melden
Bel bij seksueel misbruik met 0900 8844 en vraag naar de zedenpolitie bij u in de buurt. U kunt ook naar een politiebureau gaan.

Ik ben slachtoffer, wat kan ik doen?

Geef alle belangrijke informatie door aan de politie, het liefst schriftelijk of digitaal. Kan dat niet, bel dan 0900 8844.
Is uw mailadres veranderd of heeft u een ander telefoonnummer gekregen. Geef dat dan schriftelijk of per mail door aan de politie samen met het nummer van het proces-verbaal. Dat nummer staat op uw aangifte en op de bevestiging van uw aangifte. Op deze aangifte staat ook het juiste adres van de politie.

Bewaar alle bewijzen van de schade die u heeft geleden, zoals doktersverklaringen, rekeningen van reparaties, aankoopbonnen of foto’s. Als er een verdachte is, kunt u met deze bewijzen proberen de schade te verhalen. Slachtofferhulp Nederland kan u daarbij helpen.

Wat kan Slachtofferwijzer voor mij doen?

SlachtofferWijzer is een website die de weg aangeeft naar de juiste hulp die u nodig hebt. De website geeft een overzicht van hulpverlenende organisaties. Bij deze organisaties kunt u  terecht voor praktische, emotionele, juridische en financiële hulp.

Wat kan Slachtofferhulp Nederland voor mij doen?

Slachtofferhulp Nederland helpt slachtoffers, nabestaanden, getuigen en andere betrokkenen na een misdrijf, verkeersongeluk of noodsituatie. Een medewerker van Slachtofferhulp kan u emotionele hulp bieden, u begeleiden in het strafproces en helpen bij uw schadevergoeding. De hulp is altijd gratis en bij u in de buurt. U kunt Slachtofferhulp Nederland bereiken via telefoon, chat, e-mail of social media.

Wat kan het Slachtofferloket voor mij doen?

Bij het Slachtofferloket kunt u terecht met vragen over de afhandeling van uw aangifte. Bij het Slachtofferloket werken de politie, het Openbaar Ministerie (OM) en Slachtofferhulp Nederland samen. Ga voor het telefoonnummer van een Slachtofferloket bij u in de buurt naar Slachtofferloket.nl.

Wat kan het Openbaar Ministerie voor mij doen?

Het Openbaar Ministerie (OM) informeert, adviseert en begeleidt slachtoffers tijdens een strafzaak. Van het OM krijgt u formulieren om aan te geven van welke rechten u gebruik wilt maken als slachtoffer. Hier vindt u meer informatie over het OM en uw rechten tijdens de rechtszaak.

Wat kan het Schadefonds Geweldmisdrijven voor mij doen?

Het Schadefonds Geweldsmisdrijven kan aan slachtoffers met ernstig psychisch of fysiek letsel een financiële tegemoetkoming geven.

Meer informatie?

In other languages