Wijkgericht Werken 18 en 20 augustus 2020

Twee voorlichtingsavonden “Wijkgericht Werken” in de Wallevis.

Op dinsdag 18 en donderdag 20 augustus 2020 vonden in Bar, Hotel, Eetcafé en Feesterij de Wallevis twee voorlichtingsavonden “Wijkgericht Werken” plaats, met een voor de Buurtpreventie Steenbergen zeer interessant avondvullend programma.

 

Het doel van deze avonden was om:

  • Voorlichting te geven over de nieuwe werkwijze met Boa’s in de Gemeente Steenbergen, waarbij de Boa’s van Steenbergen stad en Welberg voorgesteld werden.
  • Buurtbemiddeling Steenbergen een platform te verschaffen om zich bekend te maken bij de leden van Buurtpreventie Steenbergen.
  • Kennis te maken met de voormannen van Gemeentewerken, die de meldingen welke door ons worden gedaan via de App “Mijn Gemeente”, naar de juiste personen doorsturen en daarmee zorgen dat die worden opgelost.
  • De leden van Buurtpreventie- “StrieneNoord,” “StrieneZuid” en “Welberg” een leerzame en interessante-avond te bezorgen, waarbij de saamhorigheid tussen de leden niet werd vergeten, door na afloop van het officiële gedeelte onder het genot van een hapje en een drankje, wetenswaardigheden met elkaar uit te wisselen.

 

Na de openingswoorden van de Adviseur Orde en Veiligheid van de gemeente Steenbergen, waar ook de Buurtpreventie onder valt, werd door de vertegenwoordigers van  “Buurtbemiddeling Steenbergen,” uitleg gegeven over hun werkwijze bij het oplossen van overlast en het herstellen van de communicatie tussen buren die problemen met elkaar hebben.

Op de web-site van Buurtpreventie Steenbergen, (https://www.buurtpreventiesteenbergen.nl/nuttige-artikelen/buurtbemiddeling-steenbergen/), staat hier een uitgebreid verhaal over te lezen.

 

 Wijkagent Jesse Smidt

 

Na de bijzonder interessante uitleg van de vertegenwoordigers van Buurtbemiddeling, stelde Wijkagent Jesse Smidt de aanwezige Boa’s Cherrethy de Jong en Martijn de Bruin voor, die ook de presentatie over hun taken voor hun rekening namen.

Daaruit bleek dat er Boa’s in Steenbergen werkzaam zijn die alleen ingehuurd worden om bekeuringen voor fout parkeren in de blauwe zone uit te schrijven, maar dat de taken van de Boa’s die hier vanavond aanwezig zijn van heel andere aard zijn.

Hun belangrijkste taken zijn om de veiligheid en het woongenot van de burgers in de wijken zo goed mogelijk te bewaken.

Hun doel is zeker niet om zoveel mogelijk bonnen uit te schrijven, maar wel waar nodig een waarschuwing uit te delen.

De Boa’s vallen onder de  Adviseur Orde en Veiligheid Jürgen Peijs. 

Daarbij zijn ze gekoppeld aan- en werken ze nauw samen met de wijkagenten. Verder werken ze samen met de Buitendienst van de Gemeente, de Groene Boa’s van natuurbeheer, de omliggende Gemeenten van Steenbergen en natuurlijk de Buurtpreventie. Er zijn in de Gemeente Steenbergen totaal 4 Boa’s (naast de ingehuurde parkeer boa’s) werkzaam. 

Martijn en Cherrethy zijn gekoppeld aan Steenbergen Stad en Welberg, waaronder ook StrieneNoord en StrieneZuid vallen.

Daarnaast is Michel Poortvliet werkzaam in Dinteloord en Esmee Visser in Kruisland, de Heen en Nieuw-Vossemeer.

 

De Boa’s Cherrethy en Martijn voor Steenbergen stad en Welberg.

 

Na deze zeer uitgebreide presentatie van Cherrethy en Martijn, was het tijd voor de voormannen Peter Nagelkerken en ChristJan Deckers van Gemeente Werken/Buitendienst om zich te presenteren.

Er volgde een uitgebreide uitleg van hun taken en wie voor wat verantwoordelijk is.

Peter is overkoepelend voor heel de Gemeente Steenbergen en ChristJan is voorman van Gemeente Werken voor de wijk Noord-Oost.

Er werd ook ingegaan op de aanwezigheid van de Japanse Duizendknoop, een ongewenste plant die onbeheersbaar groeit en zich verspreidt. Hij gaat in dusdanige concurrentie met andere gewilde of gekweekte planten die hij agressief overmeesterd.

 

De Japanse Duizendknoop

 

Na al deze bijzonder interessante informatie van alle presentatoren van de diverse organisaties was er tijd om gezellig na te praten over hetgeen gedurende de avond was verteld. Ook was het tijd om elkaar nader te leren kennen, wat ook zeker van belang is.

Er kon informeel met de genoemde presentatoren, de wijkagenten Jack en Jesse en boa’s Cherrethy en Martijn een praatje worden gemaakt.

Daar werd dan ook, onder het genot van een hapje en drankje, veelvuldig gebruik van gemaakt.

Al met al waren het twee goed geslaagde avonden.