Activiteiten lopers StrieneZuid

Recentelijke georganiseerde activiteiten “Lopers” StrieneZuid:

Allereerst een woord van dank voor het tot stand komen en realiseren van de hieronder genoemde activiteiten aan Rinus van den Kieboom, medewerker risicobeheersing, brandweer Midden- en West-Brabant, Ad Meeuws en Leo Hollierhoek, verbonden aan de brandweerpost Steenbergen, Dhr. Jürgen Peijs - openbare orde en veiligheid gemeente Steenbergen en verantwoordelijk voor de buurtpreventieteams en inzake cursus AED/reanimatie aan Sander Vroomhout, verbonden aan buurtpreventie Welberg en bevoegd voor het geven van AED cursussen.

  • Thema avond in het teken van veiligheid gehouden in de brandweerkazerne post gemeente Steenbergen.

Op 11 april was deze informatieve presentatie betreffende het hoe en wat van de brandweer, waarbij de werkzaamheden brandweer zijn belicht met vele “ins” en “outs” en bezichtiging & uitleg brandweer wagen.
Verder was er die avond een presentatie over AED - Reanimatie.
Deze avond is bezocht door 33 “Lopers” van onze buurtpreventie en was een geslaagde avond!

  • Cursus AED – reanimatie

Op 27 september, 04 + 11 oktober is er een cursus georganiseerd voor de “Lopers” van onze buurtpreventie “StrieneZuid”
Een stuk theorie en vervolgens het toepassen in de praktijk op de bekende pop “Annie”, waarbij naast reanimatie ook daadwerkelijk geoefend is met een AED apparaat.
Totaal hebben hieraan 18 lopers deelgenomen, steeds 6 per avond en hebben de cursus met succes doorlopen.
Binnenkort ontvangen zij hun certificaat.
Steenbergen Zuid heeft er dus 18 personen extra bij die nu in geval van nood kunnen reanimeren!

  • Thema avonden “kleine blusmiddelen”

Op 9 + 27 november, dus 2 avonden ook met een informatief karakter in het teken van “Kleine Blusmiddelen”

Programma

Totaal hebben 20 “Lopers” aan deze training kleine blusmiddelen deelgenomen en wederom 2 succesvolle avonden.

Hieronder enkele actie foto’s thema avond kleine blusmiddelen

2 3 4 5 6