Ga naar het nieuwsoverzicht >

Buurtpreventie team “StrieneZuid” - Steenbergen Zuid

Sinds april 2016 is ook in Steenbergen Zuid een buurtpreventie team actief, werkend onder de naam Buurtpreventie “StrieneZuid”. Aanleiding hiervoor was een toename van auto- en woning inbraken in het gebied, waar dit buurtpreventie team “StrieneZuid” momenteel actief is. Na enkele uitbreiding fases sinds de opstart in april 2016 is er inmiddels een bijzonder gemotiveerd team van ruim 60 “lopers” actief, terwijl het totaal ledenaantal van buurtpreventie team “StrieneZuid” inmiddels de 200 personen gepasseerd is. Ruim 200 personen hiervan nemen vervolgens weer deel in de WhatsApp groep van “StrieneZuid”. Deze WhatsApp groep is een functionaliteit, die zijn diensten reeds meerdere keren heeft bewezen.

Werkgebied StrieneZuid Werkgebied behelst de straten – 3 – hoek: Seringenlaan – Plataanstraat/Esdoornstraat – Oudlandsestraat.
Inclusief stukje Seringenlaan tot Brooymansdreef

De “lopers”, de naam zegt het al, lopen steeds in groepjes van 2 “preventief” door het werkgebied, waarbij zij een geel “alerteringshesje” dragen. Buurtpreventie “StrieneZuid” wordt aangestuurd door 2 wijk coördinatoren. Twee politie agenten zijn verder nauw verbonden aan Buurtpreventie “StrieneZuid”, o.a. onze wijkagent. Er is intensief overleg tussen onze 2 wijk coördinatoren en beide politie agenten. Voor info omtrent het huidige werkgebied, bekijk het kaartje van het werkgebied op deze pagina.
De intentie is echter, om in de nabije toekomst het werkgebied uit te breiden. Daarnaast draait 1 politie agent ook mee in onze WhatsApp groep, waardoor er steeds zéér snel geschakeld kan worden. We zijn echter steeds op zoek naar uitbreiding van onze buurtpreventie “StrieneZuid”.

Wil je meer weten over buurtpreventie “StrieneZuid” stuur dan een mail naar strienezuid@gmail.com voor extra informatie.
Wat de diverse opties inhouden lichten we hieronder nader toe.

WhatsApp groep “StrieneZuid”:

 • Je wordt opgenomen in de WhatsApp groep van “StrieneZuid”, uitsluitend gebruikt door en voor de WhatsApp groep van “StrieneZuid”; hoofdzakelijk voor het aan elkaar doorgeven van verdachte situaties. Er worden verder geen voorwaarden e.d. voor deelname aan WhatsApp groep gesteld, echter minimum leeftijd deelname vanaf 18 jaar! Je moet uiteraard wel in het bezit zijn van een gsm toestel (smartphone) wat zich leent voor WhatsApp gebruik. Bij deelname ontvang je de handleiding WhatsApp groep, waarin juist gebruik verder wordt omschreven.

Lopen van gecoördineerde wijkrondes buurtpreventie “StrieneZuid”:

Onderstaande punten zijn van toepassing wanneer u zich aanmeld als loper bij “StrieneZuid;

 • Loper loopt altijd in teamverband van 2 personen en draagt herkenbaar een geel hesje.
 • Loper bepaald zelf de frequentie en tijdstip van lopen met een minimum van 2x per maand.
 • Loper moet minimaal 18 jaar zijn.
 • Loper neemt deel aan introductiecursus bestaande uit 2 avonden. (verplicht gesteld vanuit gemeente)
  Cursus volgt, zodra er tenminste 10 aspirant-leden zijn aangemeld.
 • Loper is van onbesproken gedrag, is integer en betrouwbaar.
  Screening en aanvraag VOG (verklaring van goed gedrag) is onderdeel van de aanmeldprocedure. Kosten van de aanvraag VOG worden niet aan loper doorberekend.
 • Loper onthoud zich van geweld of provocerend gedrag en draagt geen geweldsmiddelen bij zich.
 • Loper nuttigt geen alcoholhoudende drank of geestverruimende middelen voor of tijdens de ronde.
 • Loper rapporteert na iedere ronde via mail aan de wijkcoördinatoren.

Lid buurtpreventie “StrieneZuid”

 • U wordt alleen lid van de buurtpreventie vereniging “StrieneZuid” en neemt verder geen deel aan de WhatsApp groep en loopt verder geen wijkronden.
 • U kunt meldingen van belang, denk aan verdachte situaties etc. altijd doorgeven via e-mail strienezuid@gmail.com
 • U wordt via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van “ins” en “outs” en de actuele status van buurtpreventie “StrieneZuid”
 • U bent en blijft zo ook op de hoogte met wat er in uw woonomgeving preventief gebeurt m.b.t. het voorkomen van criminaliteit.
 • U kunt later altijd nog actief worden als loper of middels deelname in de WhatsApp groep.
 • Minimum leeftijd deelname vanaf 18 jaar

SAMEN ZORGEN VOOR EEN VEILIGER LEEF- EN WOONOMGEVING

CITAAT VAN EEN LOPER:

Ik hoorde dat een buurtpreventieteam in mijn wijk werd opgezet en daarom besloot ik om me ook aan te sluiten.

Mijn motivatie:
"Als mensen vrijwillig op mijn huis letten, dan moet ik ook mijn steentje bijdragen."

Meld je aan bij Buurtpreventie “StrieneZuid” door een email te sturen met je gegevens naar strienezuid@gmail.com