Buurtpreventie team - StrieneNoord

Bewoners van de wijk Steenbergen-Noord hebben de handen in elkaar geslagen. Door gebruik te maken van de app 'VeiligeBuurt' houden zij elkaar op de hoogte van allerhande verdachte situaties en overlast in de wijk. De app is een landelijk initiatief om de eigen buurt veiliger te maken (zie www.veiligebuurt.nl voor meer informatie over de app en de mogelijkheid om u hierbij aan te sluiten). Naast het veiligere gevoel heeft de app meer voordelen ten opzichte van bijvoorbeeld een Whatsapp-groep:

 1. Alle deelnemers zijn anoniem, er wordt geen gebruik gemaakt van telefoonnummers maar van eigen gekozen gebruikersnamen;
 2. Iedereen kan zichzelf erbij aansluiten, waardoor niemand vergeten kan worden;
 3. De app is zeer gebruiksvriendelijk; u heeft zelf de mogelijkheid om bepaalde berichtgeving niet meer te volgen en om besloten groepen aan te maken voor bepaalde gebeurtenissen.

Goed om te weten is dat een melding in de app niet automatisch een melding aan de politie is. Momenteel neemt de coördinator van Steenbergen-Noord contact op met de wijkagent bij relevante meldingen, maar de melder dient ten alle tijden zelf een melding of aangifte te doen via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen.

Wanneer zo veel mogelijk huishoudens in Steenbergen Noord zich hebben aangesloten bij de app VeiligeBuurt, zal dit positief bijdragen aan (het gevoel van) veiligheid in de wijk. Wanneer er onder de bewoners voldoende belangstelling is voor het oprichten van een Buurtpreventieteam kan dit een volgende stap zijn.

Spelregels van een BuurtPreventie-team:
(Zie voor meer informatie ook de algemene pagina van deze website.)

 1. Loper loopt altijd in teamverband van 2 personen en draagt een herkenbaar geel hesje.
 2. Loper bepaalt zelf de frequentie en tijdstip van lopen met een minimum van 2x per maand.
 3. Loper moet minimaal 18 jaar zijn.
 4. Loper neemt deel aan introductiecursus bestaande uit 2 avonden (verplicht gesteld vanuit gemeente).
 5. Loper is van onbesproken gedrag, is integer en betrouwbaar. Screening en aanvraag VOG (verklaring van goed gedrag) is onderdeel van de aanmeldprocedure. Kosten van de aanvraag VOG worden niet aan loper doorberekend.
 6. Loper onthoudt zich van geweld of provocerend gedrag en draagt geen geweldsmiddelen bij zich.
 7. Loper nuttigt geen alcoholhoudende drank of geestverruimende middelen voor of tijdens de ronde.
 8. Loper rapporteert na iedere ronde via mail aan de wijkcoördinatoren.

Indien u interesse heeft in het deelnemen in het BuurtPreventie-team “StrieneNoord” kunt u een mail sturen naar de huidige coördinator. Geef in de mail het volgende aan: uw naam en adres alsmede of de interesse uitgaat naar loper en/of coördinator. Steenbergen-Noord behelst een flink gebied (ca. 1.100 woningen).

Werkgebied Steenbergen-Noord
Werkgebied STB-Noord