Nieuwspagina “StrieneZuid” - Steenbergen Zuid

“Zichtbaarheidsactie in Steenbergen: ‘Laten zien dat we er wel degelijk zijn’

STEENBERGEN - Het aantal branden, vernielingen en sabotageacties in Steenbergen-Zuid is afgenomen. Toch heerst onder de bewoners nog altijd een gevoel van onveiligheid. Zolang de daders niet zijn gepakt, blijft de politie waakzaam. “We doen alles dat in onze macht ligt om dit te stoppen”, zegt Peter Smaardijk van politie-eenheid Zeeland West-Brabant.

Het is een langgekoesterde wens van burgemeester Ruud van den Belt. Meer blauw op straat in Steenbergen. Zichtbaarder voor de burger. Vanwege de preventieve werking. Aan de andere kant voor het vergroten van het veiligheidsgevoel in de wijk. De politie-eenheid Zeeland West-Brabant zette daar dinsdagavond vol op in met een zichtbaarheidsactie.

Raampjes
Op een inham aan de Franseweg, schuin tegenover het Shell tankstation, zet een motoragent het inkomend verkeer aan de kant. Drie auto’s tegelijk. De raampjes gaan open. Vrijwilligers van de buurtpreventieteam Striene-Zuid spreken de bestuurders aan. Over het voorkomen van inbraken. Dat de politie en het buurtpreventieteam niet zonder de oplettendheid van de bewoners kan.

Vertrouwen
“Doel van de avond is mensen bewust maken én laten zien dat we er wel degelijk zijn”, zegt Peter Smaardijk, operationeel expert bij de politie. “Als we de rust in de wijk willen bewaken, moeten we op elkaar kunnen vertrouwen. Dat is ook de reden waarom we in Steenbergen nauw samenwerken met de gemeente en het buurtpreventieteam, de ogen en oren in de wijk.”

Zomer
Die gezamenlijke aanpak werkt, zegt Jurgen Peijs van de gemeente Steenbergen. Zeker nadat de gemeente deze zomer is gestart met de inzet van toezichthouders in de wijk. In uniform en met een duidelijk herkenbare auto surveilleert het team meerdere dagen in de week door Steenbergen. Legt contact met de jeugd en maakt melding van ongewenste situaties.

Jeugd
Ook wijkagent Jack Ambags ziet verbetering, vertelt hij surveillerend door de wijk. “Het aantal inbraken is geminimaliseerd. De jeugd geeft minder overlast én we krijgen meer meldingen binnen van oplettende bewoners. Maar het kan altijd beter. Zeker met de donkere dagen in aantocht, moeten we oplettend blijven.”

Camerabewaking
Hoewel het de goede kant op gaat, pleit wijkcoördinator Eduard Tonissen voor de inzet van mobiele camerabewaking. Onopvallend, op wisselende plekken.

Wijkagent Ambags ziet daar wel wat in. “Op de Markt in Steenbergen hangen camera’s. Met die beelden kunnen we echt wat.” Over de inzet van particuliere camerasystemen, die sommige mensen aan huis hebben hangen, heeft hij zijn twijfels. “Los van wisselende kwaliteit zit je ook met privacy rechten.”

Lees het artikel op BnDeStem.nl

“Extra ogen” in de stad Steenbergen, zijn vooral preventief bedoeld

Een team van toezichthouders moet de veiligheid gaan waarborgen in de stad Steenbergen en in Welberg. Het accent ligt vooral op de wijk Steenbergen-Zuid. Deze wijk wordt al tijden geteisterd door vernielingen en brandstichtingen, echter zijn de vandalen tot nu toe onbekend. De gemeente heeft daarom besloten om geüniformeerde toezichthouders in te zetten die met name in de avonden en in de weekenden zichtbaar aanwezig zullen zijn in de wijk. Via het twitteraccount; @ogenindewijk gaat het team enkele keren per week verslag doen van hun bevindingen tijdens de rondgang in de wijk. Op de foto’s hieronder zijn de voertuigen afgebeeld welke door de toezichthouders tijdens hun activiteiten in de stad Steenbergen worden gebruikt.

Uiteraard werkt het team toezichthouders nauw samen met gemeente, politie en de buurtpreventie.
Daarnaast blijft de gemeente Steenbergen alle inwoners oproepen tot waakzaamheid. Wie iets verdachts ziet, weet of hoort, wordt dringend verzocht de politie te bellen. Dit kan via 0900-8844 of in acute situaties kan het best 112 worden gebeld.


Altijd aangifte doen bij politie

Met regelmaat gebeuren er ongewenste situaties / voorvallen in onze wijk, zoals bekrassen auto’s – pogingen tot inbraak – vernielingen van eigendom – fraude – babbeltrucs – diefstal – etc.
Het is dan van het allergrootste belang, dat u ALTIJD aangifte doet. Velen doen dit gelukkig, maar uit ervaring van de politie horen wij echter dat er nog te vaak geen aangifte wordt gedaan, terwijl het dan wel in de WhatsApp groep wordt geplaatst. Mogelijk denkt iemand, dat melding in de WhatsApp voldoende is maar dat is absoluut niet zo. Daarom willen wij u via deze nieuwsbrief nogmaals hierop attenderen.

DOE ALTIJD AANGIFTE !
Lijkt logische gedachtegang om het niet te doen, omdat je vaak niets meer hoort of een melding krijgt dat ter kennisgeving is aangenomen en er een proces verbaal van wordt gemaakt. Toch is dit een verkeerde gedachtegang! Doordat aangifte wordt gedaan, weet de politie o.a. waar welke misdrijven plaatsvinden. Hierdoor kan inzet op straat van de politie worden bepaald, want hoe meer meldingen, hoe eerder de noodzaak bij de overheid (politie) gaat blijken.

Onze wijkagent geeft aan, dat hij vaak bij zijn meerderen melding maakt dat extra inzet nodig is voor bepaalde situaties, zoals bv. overlast hangjeugd – vernielingen auto’s etc. Vaak krijgt hij dan “nul” op rekest, omdat minimaal of geen aangiftes zijn gedaan en hij zijn meldingen dus niet kan onderbouwen. Dat is al één reden om het juist WEL te doen. Ook kan het zijn, dat na lange termijn, mogelijk soms na jaren zaken worden opgelost of aanhoudingen worden gedaan, die ook betrekking op “jouw” aangifte kan hebben.
Zo zie je maar………..DOE ALTIJD AANGIFTE!

Aangifte kun je op meerdere manieren doen:

  • Via www.politie.nl
    dit is de meest snelle manier
  • Telefonisch via 0900 – 88 44
  • Op politiebureau
    Je kunt zelf uitkiezen welk politie bureau – er moet wel eerst een afspraak worden gemaakt.

Je krijgt altijd een bewijs dat je aangifte hebt gedaan.