Algemeen

In de gemeente Steenbergen zijn meerdere buurtpreventie teams actief in de verschillende kernen van de gemeente. Binnen de gemeente zijn momenteel (november 2018) acht buurtpreventieteams. De teams zijn actief in de kernen: Kruisland • Dinteloord (3 teams) • Nieuw Vossemeer • Welberg • Steenbergen (2 teams)

Buurtpreventieleden zetten zich geheel belangeloos, goed herkenbaar met een geel hesje, in voor de buurt. Daarbij wordt intensief samengewerkt met politie, gemeente en andere partners. De leden van de buurtpreventieteams zijn de ogen en oren in de eigen buurt, wijk of van het dorp. Ze houden toezicht in de straten, constateren onveilige verkeerssituaties, onverlichte situaties of openstaande ramen of deuren. De inzet van buurtpreventieteams mag rekenen op een grote waardering van zowel burgers als bij de gemeente en zowel politie.

Politie / tips

De buurtpreventie-teams werken in nauw contact samen met de wijkagenten in de gemeente Steenbergen. Klik op de link hieronder om meer informatie te krijgen over de wijkagenten in jouw dorp/kern en om tips te lezen om inbraak en overige zaken te voorkomen.

Steenbergen

Sinds april 2016 is ook in Steenbergen-Zuid een buurtpreventie team actief, werkend onder de naam Buurtpreventie “StrieneZuid”. Aanleiding hiervoor was een toename van auto- en woning inbraken in het gebied, waar dit buurtpreventie team “StrieneZuid” momenteel met zo'n 200 leden, waarvan 60 "lopers" actief is.
Sinds 2018 is ook in Steenbergen-Noord een buurtpreventie team actief, die gebruik maken van de app VeiligeBuurt.nl.

 

Welberg

In november 2016 is de basis gelegd voor een buurtpreventie team in Welberg. In korte tijd is de WhatsApp-groep gegroeid naar ± 160 leden en uitgebreid met een groep lopers.

Dinteloord

In Dinteloord zijn er 3 teams actief die gezamelijk aan de veiligheid werken. Op deze manier wordt de wijk nauwlettend in de gaten gehouden en gebeurd dit door de meerdere teams in een groot deel van Dinteloord actief.

 

Kruisland

Het buurtpreventieteam Kruisland is vanuit de dorpsraad in 2014 opgericht. Met 23 personen is men binnen de bebouwde kom van Kruisland actief. Meerdere malen per week trekken een aantal mensen door het dorp.
Om ook het buitengebied te betrekken, in vooral de veiligheid, is men in 2017 ook gestart met een WhatsApp alert groep.

Meer informatie vindt u op onze eigen website.

Nieuw-Vossemeer